NTL UiB sine innspel til styresak om effektivisering i administrasjonen på UiB

Vi har med interesse lest saksframlegget om  «en effektiv administrasjon», sak 119/15, samt tidlegare saksframlegg i budsjettprosessen til universitetsstyret (102/15) og har følgande merknader som uttrykt i drøftingsmøte (jfr Hovudavtalen §12 og §13) med universitetsdirektøren:   Prinsipielt sett er frå Continue reading NTL UiB sine innspel til styresak om effektivisering i administrasjonen på UiB