Hopp til innholdet

Om NTL UiB/About NTL UiB

NTL UiB blei stifta i 1965 og har sidan vore ein av dei store fagforeningane på Universitetet i Bergen. Vi organiserer medlemmer med alle slags stillingar, teknisk, administrativt og vitskapleg tilsette. NTL UiB organiserer også tilsette ved Norges handelshøyskole og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). NTL UiB er i stadig vekst og har godt over 500 yrkesaktive medlemmer og mange lokale tillitsvalde som ivaretar medlemmene sine interesser.

Hovudtillitsvald og leiar for NTL UiB er Jørgen Melve, frikjøpt i 100 %, nestleiar er Linnea Reitan Jensen, frikjøpt i 20 % frå ordinært arbeid. På fagforeningskontoret i Stein Rokkans hus er sekretær Gunn Karin Eriksen også å finna tirsdag-torsdag. For henvendelsar til foreninga, send epost til ntl@uib.no

NTL UiB sitt styre for perioden 2020-2021 er:
Jørgen Melve – styreleiar
Linnea Reitan Jensen – nestleiar
Arild Mellesdal – sekretær
Unni Karin Utvik – kasserar
Morten Christian Bernson – styremedlem
Berit Storaker – styremedlem
Marit Stubdal – styremedlem
Anne Torekoven – styremedlem
Maj-Brit Iden – styremedlem

Unni Lange Buanes – varamedlem
Idunn B. Tandstad – varamedlem
Erlend Nåmdal – varamedlem
Ole Voldsæter – varamedlem

___________________________________________________________________

NTL UiB was established in 1965 and has since been one of the major unions of the University of Bergen. We organize members in all kinds of positions, be it technical, administrative or scientific staff. NTL UiB also organizes employees at the Bergen Academy of Art and Design and the Norwegian School of Economics. There are more than 500 currently employed members and many local union representatives who look after members’ interests.

Main Union Representative and leader of NTL UiB is Jørgen Melve in a 100 % position, deputy leader is Linnea Reitan Jensen in a 20 % position. Secretary Gunn Karin Eriksen can also be found at the union office in Stein Rokkans hus (Tuesday- Thursday). To contact us, send email to ntl@uib.no