Hopp til innholdet

Kontakt NTL-kontoret

E-post: ntl@uib.no
Telefon: +47 55 58 92 84 – NB: Dette nummeret er midlertidig ute av drift.

Besøksadresse
Christies gate 18, 3 etasje
Epost ntl@uib.no

Leiar: Jørgen Melve
Telefon: 48 04 16 94
Epost jorgen.melve@uib.no

Nestleiar: Linnea Reitan Jensen
Telefon:  på 97 42 64 59
Epost linnea.jensen@uib.no


CONTACT NTL

The office of NTL is located in Christies gate 18, 3 etasje
Phone: 55 58 92 84
Email ntl@uib.no

Union leader: Jørgen Melve
Phone: 48 04 16 94
Email jorgen.melve@uib.no

Deputy leader: Linnea Reitan Jensen
Phone: 97 42 64 59
Email linnea.jensen@uib.no