Mekling mot midnatt – lønsoppgjeret i staten inn i siste fase.

Lønsoppgjeret i staten er inne i sin siste dag av meklinga. Akademikerne har som einaste hovudsamanslutning akseptert eit tilbod frå staten der fagforeningane ikkje har innverknad på framtidige pensjonsordningar for statsansatte og der all lønsvekst skal skje gjennom lokale forhandlingar. Continue reading Mekling mot midnatt – lønsoppgjeret i staten inn i siste fase.

Stø kurs og god stemning på årsmøtet i NTL UiB

Årsmøtet i NTL UiB vart avhalde onsdag 24.02 i administrasjonskantina. Nestleiar Kjersti Barsok frå NTL hadde tatt turen over fjellet for å opplysa oss om utviklinga i universitets- og høgskulesektoren og det komande lønsoppgjeret i staten. Medlemmene fekk eit godt Continue reading Stø kurs og god stemning på årsmøtet i NTL UiB

NTL UiB i styringsgruppa for utredning av kunstnerisk fakultet (KHiB/UiB-fusjon).

Leiar Jørgen Melve i NTL UiB er ein av fagforeningsrepresentantane i styringsgruppa for utgreiing av oppretting av eit kunsterisk fakultet ved å slå saman verksemda ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved UiB. NTL UiB organiserer tilsette Continue reading NTL UiB i styringsgruppa for utredning av kunstnerisk fakultet (KHiB/UiB-fusjon).

NTL UiB sine innspel til styresak om effektivisering i administrasjonen på UiB

Vi har med interesse lest saksframlegget om  «en effektiv administrasjon», sak 119/15, samt tidlegare saksframlegg i budsjettprosessen til universitetsstyret (102/15) og har følgande merknader som uttrykt i drøftingsmøte (jfr Hovudavtalen §12 og §13) med universitetsdirektøren:   Prinsipielt sett er frå Continue reading NTL UiB sine innspel til styresak om effektivisering i administrasjonen på UiB