Hopp til innholdet

Lønnsoppgjør i staten 2020: Resultat

Resultatet i korte trekk
En fyldig oppsummering finner du også på: https://www.ntl.no/artikkel/206503

Etter mekling ble partene i Hovedtariffavtalen i staten mellom YS stat, Unio, LO stat og KMD enige om følgende resultat:

Det gis følgende tillegg på A-lønnstabellen fra 1.oktober 2020:

lønnstrinn 19 til 46            0,44%
lønnstrinn 47 til 63             0,54%
fra og med lønnstrinn 64         0,44%

Dette tilsvarer en årslønnsvirkning på 0,1%, som sammen med beregnet glidning (0,3%), overheng (1,2%), overført pensjonskostnad fra 2019 (0,1%) totalt gir en ramme på 1,7% som tilsvarer resultatet i Frontfagene. Beregnet prisvekst i 2020 er pr dags dato 1,6%.

Fordelingen gir en viss likelønnsprofil siden det er flere kvinner enn menn i lønnstrinn 47-63.
Den virker også noe utjevnende av forskjellene mellom de midlere lønnede og de høytlønte.
Fordelingen gjør at det blir større avstand mellom statens høyest og lavest lønnede.

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger.

Mer informasjon finner du i Riksmeklerens møtebok fra meklingen i staten:
https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2020-030-motebok-og-forslag.pdf

URAVSTEMMING

Neste uke skal du og alle andre medlemmer i LO Stat stemme over løsningsforslaget. Velger flertallet av medlemmer i LO Stat å stemme ja er forslaget godtatt. Blir det et nei-flertall går vi til streik. Det er derfor viktig at du deltar og sier din mening. Vi i NTL anbefaler våre medlemmer å stemme ja.
Info om hvordan du stemmer vil bli sendt ut i begynnelsen av neste uke.

Webinar om meklingsresultatet
For at du skal ha et så godt grunnlag som mulig for å ta stilling arrangerer NTL webinar om meklingsresultatet torsdag 29. oktober kl. 09:00-10:30. Alt om webinaret finner du her:

https://www.ntl.no/artikkel/206488

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *