Hopp til innholdet

ÅRSMØTE 2022: 17. MARS

Vi innkaller til årsmøte i NTL UiB torsdag 17. mars.
NTL UiB organiserer også medlemmer på NHH.

Innkallingen i sin helhet finner du HER og foreløpig dagsorden er også lagt inn i under her. Les hele innkallingen med vedlegg her. 

NTL UiB ÅRSMØTE 2022

Dato: Torsdag 17. mars

Tid: Klokka 14.00

Sted: Zoom. Lenke sendes etter påmelding.

Påmeldingsfrist: tirsdag 15. mars. Meld deg på her.

 

DAGSORDEN. Les hele innkallingen med vedlegg her. 

  1. Åpning og konstituering. Valg av møteledere, sekretær og protokollunderskrivere
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Budsjett og arbeidsplan
  5. Innkomne forslag
  6. Valg
  7. Valg av delegater til NTLs landsmøte 2022
  8. Bevilgninger

____

1. ÅPNING OG KONSTITUERING

Valg av møteledere, sekretær og protokollunderskrivere

2. ÅRSBERETNING 2021

3. REGNSKAP 2021

4. BUDSJETT OG ARBEIDSPLAN

4.1BUDSJETT FOR 2022

4.2 ARBEIDSPLAN FOR 2022-2023

5. INNKOMNE FORSLAG

Alle medlemmer kan foreslå saker til årsmøtet. Man kan også foreslå at årsmøtet skal sende inn forslag til NTLs landsmøte som skal finne sted senere i år. Dette gjelder f.eks forslag til innhold/endringer i NTLs vedtekter, prinsipp og handlingsprogram, så vel som andre forslag – blant annet eventuelle forslag til navneendring på forbundet. Se HER for en oversikt over landsmøtet. Dersom årsmøtet skal behandle forslag er det viktig at de sendes inn innen fristen. Man kan også foreslå uttalelser om aktuelle spørsmål der det er naturlig at NTL UiB har en mening.

Styret vil ta stilling til eventuelle innkomne forslag og komme med en innstilling til disse som vil bli sendt ut en uke før årsmøtet.

6. VALG

6.1 VALG TIL STYRET, Valgkomiteens innstilling 2022

Valgkomiteen består av Unni Karin Utvik, Jannicke Lervik og Hans Egil Offerdal. NTL UiB trenger alltid forslag til nye medlemmer/varaer til styret. Dersom du kan være interessert i et verv, kontakt valgkomiteen!

6.2 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ

6.3 VALG TIL INFORMASJONS- OG DRØFTINGSUTVALG (IDU) VED UiB

7. VALG AV 6 DELEGATER TIL LANDSMØTE I NTL (7.-11. NOVEMBER 2022)

For å være valgbar som delegat til landsmøtet, må man ha vært medlem i NTL i ni måneder før landsmøtets start. Alle valgbare medlemmer kan foreslås som delegater. De som kan være interessert i å være delegater, ta kontakt med leder om dere har spørsmål rundt dette, eller meld interesse/send inn forslag til ntl@uib.no. NTL UiB har seks delegater til landsmøtet og tilstreber en balanse i kjønn, alder og bakgrunn for delegasjonen.

8. 08_1 Søknad fra Norsk Folkehjelp

__

STYRET I NTL UIB 2021 – 2022

Arbeidsutvalget

Leder                  Jørgen Melve

Nestleder           Linnea Reitan Jensen

Sekretær            Arild Mellesdal

Kasserer             Unni Lange Buanes

Styremedlemmer

Morten-Christian Bernson

Berit Storaker

Marit Stubdal

Anne Torekoven

Maj-Brit Iden, NHH

Varamedlemmer

Erlend Nåmdal
Kristin Torp Skogedal

 

Kontakt oss:

Christies gate 18, 3. et.

Tlf: 555 89284

E-post: ntl@uib.no

Nettside: http://ntl.b.uib.no/

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *