Hopp til innholdet

Lokale lønnsforhandlinger ved UiB 2021

Det blir lokale forhandlingar på UiB i år der tilsette kan få endra løn og/eller stillingstittel på individuell basis. I år har vi eit elektronisk søknadsskjema. Fyll ut dette, så vil NTL ta søknaden din vidare i forhandlingane utover hausten.

Se informasjonsfilm her (1 time).

 

Frist for innsending av krav til fagforeninga er 24.08.

 

Det er i år satt av 1,8% av lønsmassen til lokale forhandlingar i vår tariffavtale. Det vil seia at det i snitt kan gjevast ca eitt lønstrinn pr tilsett. Eventuelle tillegg vil ha verknad frå 01 juli i år og blir etterbetalt  når oppgjeret er klart

 

Resultatet av lokale forhandlingar vil vera klart i slutten av oktober. Grunnen til at det tek tid er at vi har møter med alle fakultet og einingar der vi diskuterer dei einskilde lønskrava. Jo meir relevant informasjon vi har, jo betre førebudd stiller vi i forhandlingane. Sjå https://ntl.w.uib.no/lonn/ for informasjon om lønnsforhandlingar og lønspolitikk som ein veileder til utfylling av skjema.

 

Du kan sende inn kravskjema her. 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *