Lønnsoppgjør ved UiB 2019

Her er resultatet av årets lønnsforhandlinger mellom LO, Unio og YS på UiB. Du kan også lese mer om lønn på vår lønnsside.
HTA pkt. 2.5.1

 • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
 • Oppgjøret omfatter ikke nyansatte – ansatt fra 1. juli 2018. Disse skal vurderes med hjemmel i HTA pkt. 2.5.5 nr. 3.
 • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold eller ny lønnsvurdering etter HTA pkt 2.5.3 etter virksningsdato for forhandlingene.
 • Alle til og med lønnstrinn 46 får et flatt kronetillegg – 6.800  kr. Det gis ikke prosentvist tillegg på toppen av dette.
 • Stipendiater ansatt før 01.05.2018 overføres fra alternativ 9 til alternativ 10 – dette tilsvarer ett lønnstrinn. (stipendiatene gis ikke generelt prosentvist tillegg)
 • Førstekonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 52 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg
 • Seniorkonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 55 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg.
 • Øvrige ansatte gis prosentvist tillegg: 1,5924 %

HTA pkt. 2.5.5 nr. 3:

 • Stipendiater ansatt i perioden fra 01.05.2018 – 30. april 2019 – overføres fra alternativ 9 til alternativ 10. I de tilfellene det er nødvendig endres tjenesteansienniteten slik at ltr. 54 oppnås fra 1. mai 2019.

HTA pkt. 2.5.3 nr. 2:

 • Førsteamanuenser, førstelektorer, førstebibliotekarer som er lønnet under lønnsalternativ 7 løftes til alternativ 7 i lønnsramme 24 – virkningsdato 1. mai 2019 – effektueres i august.
 • Universitetslektorer, universitetsbibliotekarer som er lønnet under lønnsalternativ 6 løftes til  alternativ 6 i lønnsramme 25 – virkningsdato 1. mai 2019 – effektueres i august.
 • Til høsten: Det føres individuelle forhandlinger for ansatte i stillinger som forskningstekniker, mester, avdelingsingeniør, overingeniør, senioringeniør (Pott ikke fastsatt ennå). Ev. kodeskift, lavtlønnete, markedsutsatt kompetanse.

Annet:

 • Ny minstelønn for postdoktorer ved ansettelse i stilling er alternativ 4 i lønnsramme 24 (i dag alternativ 3).
 • I forbindelse med revisjonen av det lønnspolitiske dokumentet – partene skal årlig drøfte minstelønn i ulike stillingskategorier (1. kvartal) – første gang i 2020.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *