Kjersti Barsok og Ellen Dalen
Bilde: NTL

Statsoppgjør 2019

Det ble ingen streik i staten, og årets oppgjør er klart!

Hovedtrekkene er: 60 % sentrale tillegg, og 40 % lokale, ny AFP-ordning for de som er født i 1963 og senere.
NB: Det er ikke klart hvordan de lokale tilleggene fordeles enda. Dette blir klart i møter mellom fagforeningene og UiB. Vi sender ut informasjon straks vi har.

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. mai 2019 på:

1,35 %  til lønnstrinn 19-46

1,55 %  til lønnstrinn 47-63

1,35 % til lønnstrinn 64-101

I alle lønnstrinnene mellom 47 og 63 er det flere kvinner enn menn, derfor vil et større tillegg til denne gruppen gi en bedre likelønnsprofil enn om vi ikke hadde økt tilleggene for denne gruppen

Eksempler:

Lønnstrinn 46              +   6.100 Ny lønn 415.100
Lønnstrinn 47              +   7.500 Ny lønn 421.700
Lønnstrinn 63              + 10.900 Ny lønn 555.100
Lønnstrinn 64              +   9.400 Ny lønn 565.500
Lønnstrinn 75              + 13.500 Ny lønn 695.500

– Ved ansettelse gis 1017 Stipendiater og 1476 Spesialistkandidater minimum lønnstrinn 54

– Tak og bunn for pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Det er ikke gjort noen avtale om å ta inn nye typer tillegg inn i beregningene

– I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 1,24 % med virkning fra 1. juli 2019.

Du kan lese mer, og se møteboken fra meklingen i statsoppgjøret her. 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *