NTL UiB i styringsgruppa for utredning av kunstnerisk fakultet (KHiB/UiB-fusjon).

Leiar Jørgen Melve i NTL UiB er ein av fagforeningsrepresentantane i styringsgruppa for utgreiing av oppretting av eit kunsterisk fakultet ved å slå saman verksemda ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved UiB. NTL UiB organiserer tilsette Continue reading NTL UiB i styringsgruppa for utredning av kunstnerisk fakultet (KHiB/UiB-fusjon).

NTL UiB sine innspel til styresak om effektivisering i administrasjonen på UiB

Vi har med interesse lest saksframlegget om  «en effektiv administrasjon», sak 119/15, samt tidlegare saksframlegg i budsjettprosessen til universitetsstyret (102/15) og har følgande merknader som uttrykt i drøftingsmøte (jfr Hovudavtalen §12 og §13) med universitetsdirektøren:   Prinsipielt sett er frå Continue reading NTL UiB sine innspel til styresak om effektivisering i administrasjonen på UiB