Innkalling årsmøte NTL UiB 24.02

NTL UNIVERSITETET I BERGEN

 

INNKALLER TIL ÅRSMØTE
ONSDAG 24. FEBRUAR 2016 KL. 14:30
Kantinen, Christiesgt. 18

Foreløpig dagsorden:

1. Åpning og konstituering. Valg av møteledere, sekretær og tellekorps
2. Beretning
3. Regnskap
4. Budsjett og arbeidsplan
5. Innkomne forslag
6. Valg
7. Bevilgninger

Forslag til nytt styre sendes til valgkomiteen v/Frode Randal innen 1. februar 2016:

VALGKOMITEEN
v/Frode Randal
Det psykologiske fakultet
Christiesgt. 13
Postboks 7807, 5020 Bergen
Frode.Randal@uib.no

Andre forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må være NTL-kontoret i hende innen
1. februar 2016. Forslagene sendes til:

NTL Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

E-post:
ntl@uib.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*