God jol og godt nytt år / Merry Christmas and a Happy New Year!

Vi ønsker alle våre medlemmer ei riktig god jol og eit godt nytt år! 2015 har vore eit krevande år med mykje arbeid i ulike omstillingar, men med mange hyggelege møte med medlemmene. 50årsjubileet i april var eit høgdepunkt, og studieturen til Danmark, med besøk på Ålborg Universitet var også vellukka og spanande. 2015 har også vore eit godt år for NTL UiB, med ein jamn medlemsvekst både på UiB, NHH og KHiB. Vi er glade for at stadig fleire folk i alle typar stillingar finn vegen til NTL, saman er vi sterke!

Rett før jol no passerte vi 700 medlemmer, inkludert alle medlemskategoriar, fleire enn nokonsinne før, men det er stadig rom for fleire. I desse nedskjæringstider vil det vera klokt av alle å ha medlemskapen i ein fagforening i orden, så ein har nokon til å bistå og ivareta interessene sine.

Vi voner de vil halda fram med å vera engasjerte og kontakta oss også i 2016. Informasjon til medlemmene vil verta sendt ut på epost eller publisert på nettsida vår: ntl.w.uib.no

Måtte de alle ha ei triveleg høgtid og få slappa godt av utan å tenka for mykje på jobb.

NTL UiB ved
sekretær Gunn Karin Eriksen
nestleiar Berit Storaker og
leiar Jørgen Melve

____________________________________________
We wish all our members a Merry Christmas/Happy Holidays and a Happy New Year! 2015 has been a demanding year with lots of work in different restructuring processes, but with many pleasant meetings with our members. The 50 year anniversary in april was one of the highlights of the year, and the study trip to Denmark, visiting Aalborg University was also successful and interesting. 2015 has also been a good year for NTL UiB, with a steady growth in members at UiB, NHH and KHiB. We are delighted to see ever more people in all types of positions find their way to NTL, unity is strenght!

Just before Christmas we reached the number of 700 members, including all categories of members, more than ever before, but there is still room for more. In these times of cuts and restructuring, being a member of a union is ever more important, in order to have someone to watch out for your interests.

We hope you will continue being engaged and contact us in 2016. Information for our members will still be sent on email and /or published on our website ntl.w.uib.no

We wish all of you happy holidays and a nice relaxing time without thinking too much about work.

NTL UiB :
Secretary Gunn Karin Eriksen
Deputy Leader Berit Storaker and
Leader Jørgen Melve

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*