NTL UiB i styringsgruppa for utredning av kunstnerisk fakultet (KHiB/UiB-fusjon).

Leiar Jørgen Melve i NTL UiB er ein av fagforeningsrepresentantane i styringsgruppa for utgreiing av oppretting av eit kunsterisk fakultet ved å slå saman verksemda ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved UiB. NTL UiB organiserer tilsette både ved KHiB og UiB, i tillegg til at vi i eigenskap av å vera LO-stat representerer ein god del medlemmer på Griegakademiet i Musikernes Fellesorganisasjon.

Styringsgruppa skal sjå til at eit slikt samarbeid vert tilfredsstillande utgreia i tråd med føringane som er lagt i vedtaka i styra for KHiB og UiB. Gruppa skal ha jamnlege møte fram til slutten av april, då det skal foreligga ei ferdig utgreiing om ei slik samanslåing.

Styringsgruppa består av

For Kunst- og designhøgskolen i Bergen:
Rektor Gerd Tinglum
Prorektor Johan Sandborg
Høgskoledirektør Cecilie Ohm

For Universitetet i Bergen:
Rektor Dag Rune Olsen (leder)
Dekan Margareth Hagen
Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden

For studentene:
Sarah Leszinski , KHiB
Marita Stortjønnli-Solvang, UiB

For de tillitsvalgte:
Kjell Erik Lommerud, Forskerforbundet
Jørgen Melve, NTL UiB og KHiB
Sol Sneltvedt, Forskerforbundet

Seniorrådgiver Lars Helge Nilsen, UiB, vil være sekretær for styringsgruppen.

Sjå sak om vedtaket i UiB sitt styre her og om vedtaket hos KHiB her.

 

Protokollen frå første møte i styringsgruppa kan også lesast her:

Styringsgruppen- protokoll fra konstituerende møte 2 desember 2015

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*