Author: linneajensen

Årsmøte 2021

Vi innkaller til årsmøte 24. mars, klokken 14.30.

Påmelding innen 23. mars her. 

Her finner du innkalling med vedlegg

Her finner du valgkomiteens innstilling

VI INFORMERER

Husk å gi beskjed til NTL-kontoret dersom du:

 • tar permisjon
 • slutter i jobben
 • endrer adresse (arbeid/privat)
 • blir pensjonist

Telefon/mobil: 55 89 284/480 41 694
E-post: ntl@uib.no
Postadresse:
NTL Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen
Besøksadresse:
Nygårdsgaten 5, 5. etasje
Foreningens hjemmeside: https://ntl.w.uib.no/
Du kan også oppdatere din egen informasjon på NTLs medlemssider
NTL UiB på Facebook: https://www.facebook.com/ntluib/

 

DAGSORDEN

 1. Åpning og konstituering. Valg av møteledere, sekretær og protokollunderskrivere
 2. Årsberetning 2020
 3. Regnskap 2020
 4. Budsjett og arbeidsplan 2021
 5. Innkomne forslag – ingen innkomne forslag
 6. Valg
 7. Bevilgninger

Vervekampanje 2021

I 2021 kjører vi i gang en vervekampanje! 

Hvis du verver nye medlemmer, er du med i trekning om premie!

Vi har én premie hver måned, og i begynnelsen av januar 2022 trekker vi vinnere av hovedpremiene! Hovedpremiene er støydempende hodetelefoner fra Sony, som er best i test hos tek.no, og «Colonialens rause» fra Colonialen fetevare (Colonialens utvalgte olivenolje, Ask Spekepølse, Prosciutto di Parma fra Riccardo Franchi, tradisjonell røkelaks fra Svanøy, sennep fra Lissellas, Digg paté fra SLAKT, 2 stk oster; Delice St Cyr og et stykke Comte, Colonialens utvalgte stikkelsbærsyltetøy, miniknäcke på rug fra Olof Viktors, eplejuice fra Hardanger, Colonialens utvalgte kaffe og FJÅK sjokolade). 

JANUAR

Premien er en trådløs høyttaler fra JBL. Denne er sprut- og vannsikker, har bluetooth- og USB-C-tilkobling.

Hvordan deltar du?

Når du har vervet noen, og disse melder seg inn, kan de skrive inn dersom de har blitt vervet av noen. Da kommer du opp i oversikten vår på medlemmer som har vervet.
Er du usikker på om personen(e) du har vervet skrev opp ditt navn? Send oss en epost på ntl@uib.no, og skriv navnet på dem du har vervet!

Hvordan verve?

Nyansatte: Spør gjerne om de er organisert. Dette kan tas over Zoom, telefon, epost eller skype-melding. Jeg pleier å opplyse om at det finnes flere ulike fagforeninger ved UiB, og at man selvsagt står helt fritt til å velge hvor man vil organisere seg, men at jeg selvfølgelig anbefaler NTL, for der er jeg selv medlem. Så sender jeg denne lenken. For mange nyansatte, er det litt uoversiktlig hva som er forskjellen mellom de ulike. Da kan du forklare hva NTL står for, og hva NTL gjør for sine medlemmer.

 • Snakk ikke stygt om konkurrerende organisasjoner, snakk heller pent om NTL
 • Hva koster et medlemskap i NTL?
 • Hva kan NTL tilby sine medlemmer?
  • Tillitsvalgte som jobber for dine lønns- og arbeidsvilkår.
  • Rett til å søke utdanningsstipend fra LO-Stat
  • Gratis kurs og skolering
  • Et forbund som kjemper for fellesskapsløsninger og velferdsstaten
  • Juridisk hjelp hvis du får alvorlige problemer i arbeidsforholdet
  • Aktuell informasjon, både fra forbundet sentralt og fra din lokale forening/avdeling
  • NTL-Magasinet
  • www.ntl.no
  • www.ntl.w.uib.no
  • Billig og bra innboforsikring samt helårs reiseforsikring
  • LO-favør
  • Fellesskap med kolleger
  • Innflytelse på egen arbeidsplass
  • Medbestemmelse over dine lønns- og arbeidsvilkår
  • Innflytelse i NTL og LO, både lokalt og sentralt
  • NTL er ikke bare opptatt av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Vi har også et utstrakt internasjonalt engasjement gjennom mange flernasjonale organisasjoner, og søsterforbund i andre land. NTL er medlem av Norsk folkehjelp som er arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsorganisasjon. Folkehjelpa jobber blant annet  med minerydding, hjelp til flyktninger, holdningsskapende arbeid mot rasisme. Folkehjelpa tar stilling i pågående konflikter, på bakgrunn av Norsk folkehjelp sitt verdigrunnlag.

Nye medlemmer er viktig:

   • NTL ønsker å opprettholde medlemstallet
    • ellers må vi kutte ned på aktiviteten
   • NTL ønsker å fortsatt å være store
    • slik at kan ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår best mulig
    • Uten nye medlemmer vil NTL forsvinne
    • det vil medlemmene tape på

 

Lønnsoppgjør i staten 2020: Resultat

Resultatet i korte trekk
En fyldig oppsummering finner du også på: https://www.ntl.no/artikkel/206503

Etter mekling ble partene i Hovedtariffavtalen i staten mellom YS stat, Unio, LO stat og KMD enige om følgende resultat:

Det gis følgende tillegg på A-lønnstabellen fra 1.oktober 2020:

lønnstrinn 19 til 46            0,44%
lønnstrinn 47 til 63             0,54%
fra og med lønnstrinn 64         0,44%

Dette tilsvarer en årslønnsvirkning på 0,1%, som sammen med beregnet glidning (0,3%), overheng (1,2%), overført pensjonskostnad fra 2019 (0,1%) totalt gir en ramme på 1,7% som tilsvarer resultatet i Frontfagene. Beregnet prisvekst i 2020 er pr dags dato 1,6%.

Fordelingen gir en viss likelønnsprofil siden det er flere kvinner enn menn i lønnstrinn 47-63.
Den virker også noe utjevnende av forskjellene mellom de midlere lønnede og de høytlønte.
Fordelingen gjør at det blir større avstand mellom statens høyest og lavest lønnede.

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger.

Mer informasjon finner du i Riksmeklerens møtebok fra meklingen i staten:
https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2020-030-motebok-og-forslag.pdf

URAVSTEMMING

Neste uke skal du og alle andre medlemmer i LO Stat stemme over løsningsforslaget. Velger flertallet av medlemmer i LO Stat å stemme ja er forslaget godtatt. Blir det et nei-flertall går vi til streik. Det er derfor viktig at du deltar og sier din mening. Vi i NTL anbefaler våre medlemmer å stemme ja.
Info om hvordan du stemmer vil bli sendt ut i begynnelsen av neste uke.

Webinar om meklingsresultatet
For at du skal ha et så godt grunnlag som mulig for å ta stilling arrangerer NTL webinar om meklingsresultatet torsdag 29. oktober kl. 09:00-10:30. Alt om webinaret finner du her:

https://www.ntl.no/artikkel/206488

Medlemsmøte 16. oktober

16. oktober arrangerer vi et kort og digitalt medlemsmøte om hovedoppgjøret i staten.

Meklingen skal være ferdig ved midnatt 14. oktober, og vårt medlemsmøte vil ta for seg utfallet av meklingen.

Medlemsmøtet er:
Dato: 16. oktober
Tid: 13.00-14.00
Sted: Zoom

Vi har sendt ut lenke til våre medlemmer på epost. Har du ikke fått lenken? Kontakt oss på ntl@uib.no.

 

Lønnsoppgjør 2020: Brudd i oppgjøret i staten

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne brøt forhandlingene i hovedoppgjøret i staten mandag 14. september. Oppgjøret havner nå på Riksmeklerens bord.

– Vi gikk inn i årets oppgjør fullt klar over den vanskelige situasjonen samfunnet er oppe i. Men vi forventer at det føres reelle forhandlinger fra statens side, og det er skuffende å se at staten ikke har noe å forhandle med, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Barsok mener det i år var langt unna å komme til enighet i forhandlingene, som endte i brudd mer enn et døgn før fristen.
– Vi var ikke i nærheten av en forhandlingsløsning vi kunne akseptere. Nå skal vi forberede oss på mekling, sier hun.

Også LO Stat-leder Egil André Aas sier han er svært skuffet over manglende forhandlingsvilje fra statens side.

– Dette forhandlingsbruddet må staten ta på seg ansvaret for. Vi var villig til å finne en løsning hvor vi hensyntar den spesielle situasjonen landet og norsk arbeidsliv er i under pandemien. Men vi møtte en motpart som åpenbart hadde bestemt seg på forhånd.

Aas forteller at tilbudet fra staten innledningsvis var null, og at de ikke har endret posisjon i løpet av forhandlingene.

– De har rett og slett låst seg. Og da var det heller ikke noe poeng å forhandle videre. Det er svært sjeldent at vi bryter forhandlinger før fristen, men denne gangen måtte det til, sier Aas.

– Staten mener at fjorårets oppgjør har spist opp muligheten for et tillegg i år. Det er vi uenig i, legger han til.

Aas mener det var tydelig under forhandlingene at statens personaldirektør har fått et særdeles begrenset handlingsrom fra politisk hold, noe han mener er uklokt fra deres side.

– Regjeringen har invitert til dugnad. Og statsansatte har stilt opp. Vi er klar over at vi er i en spesiell situasjon i Norge, med mye usikkerhet, spesielt i privat sektor. Men det har vi også tatt hensyn til i våre krav uten å få gehør. Tvert imot konstaterer jeg at i tillegg til et nulloppgjør, prøver staten seg også på å svekke andre opparbeidede rettigheter. Derfor må vi til Riksmekleren for å få hjelp. Vi tvinges til å bruke tid på en mekling der vi kunne ha brukt tiden på andre ting, sier Aas.

Saken er hentet fra ntl.no

Medlemsmøte på Zoom torsdag april 14.30-15.30

Vi tilpassar oss situasjonen og innkallar med dette til medlemsmøte for alle interesserte i form av videomøte torsdag 2. april klokken 14.30 – 15.30. Tema er «situasjonen no og framover – kva skjer og kva gjer NTL UiB?»

Alle medlemmer har fått tilsendt invitasjon med kode til møtet i Zoom. Har du ikke fått epost? Kontakt oss på ntl@uib.no.

Om du lurer på noko eller har konkrete spørsmål du vil ha svar på, kan du enten senda det på epost til ntl@uib.no eller spørra i chatten undervegs i møtet.

Om du ikkje har ein PC med Zoom, kan du lasta ned ein app for mobil eller nettbrett ved å søka den opp og installera appen, deretter bruka same framgangsmøte som beskrive i lenkene over.

Vel møtt!

 

Vennleg helsing

Jørgen Melve, leiar NTL UiB

Linnea Reitan Jensen, nestleiar NTL UiB

Vervekonkurranse!

Fram til 15. november kjører vi i NTL UiB vervekonkurranse, og alle våre medlemmer kan delta!

Premiene er:
1 Samsung Galaxy Tab S4
5 bygavekort à 500 kr

Hvordan gjør du det? 
Snakk med dine kolleger, få dem til å melde seg inn i NTL. Når disse melder seg inn, kan de skrive inn dersom de har blitt vervet av noen.
Er du usikker på om personen(e) du har vervet skrev opp ditt navn? Send oss en epost på ntl@uib.no, og skriv hvem du har vervet!

Vinneren trekkes etter 15. november, og premiene blir delt ut på medlemsmøtet 12. desember.

Lønnsoppgjør ved UiB 2019

Her er resultatet av årets lønnsforhandlinger mellom LO, Unio og YS på UiB. Du kan også lese mer om lønn på vår lønnsside.
HTA pkt. 2.5.1

 • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
 • Oppgjøret omfatter ikke nyansatte – ansatt fra 1. juli 2018. Disse skal vurderes med hjemmel i HTA pkt. 2.5.5 nr. 3.
 • Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold eller ny lønnsvurdering etter HTA pkt 2.5.3 etter virksningsdato for forhandlingene.
 • Alle til og med lønnstrinn 46 får et flatt kronetillegg – 6.800  kr. Det gis ikke prosentvist tillegg på toppen av dette.
 • Stipendiater ansatt før 01.05.2018 overføres fra alternativ 9 til alternativ 10 – dette tilsvarer ett lønnstrinn. (stipendiatene gis ikke generelt prosentvist tillegg)
 • Førstekonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 52 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg
 • Seniorkonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 55 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg.
 • Øvrige ansatte gis prosentvist tillegg: 1,5924 %

Read more