Hopp til innholdet

Årsmøte 2024: 20. mars

Dato: Onsdag 20. mars

Tid: Klokka 14.30. Det blir servert mat.

Sted: Nygårdsgaten 5, møterom «Søndre Almenning 1» (1. etasje)

Påmeldingsfrist dersom du ønsker mat: Torsdag 14. mars. Du melder deg på i dette skjemaet.

 

FORELØPIG DAGSORDEN

1. ÅPNING OG KONSTITUERING

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Kristin Torp Skogedal som møteleder.

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger  Arild Mellesdal som sekretær

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger to av de tilstedeværende til å signere årsmøteprotokollen. Når protokollen er signert skal styret godkjenne protokollen i styremøte.

Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden

2. ÅRSBERETNING 2023 – 

Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner årsberetningen. Årsberetning 2023

3. REKNESKAP FOR 2023 –

Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner NTL UiBs regnskap for 2023.

Balanserekneskap 2023 Resultatrekneskap 2023 Revisorerklæring 2023

4.  BUDSJETT OG ARBEIDSPLAN

4.1 ARBEIDSPLAN FOR 2024-2025: Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar NTL UiBs arbeidsplan for 2024-2025 Forslag til arbeidsplan 2024

4.2 BUDSJETT FOR 2024: Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar budsjett for 2024. Budsjettforslag 2024

Styret legger fram forslag i sakspapirene som blir sendt ut en uke før årsmøtet.

5. INNKOMNE FORSLAG

5.1 Akademisk boikott av Israel, forslag fra Terje Thue

Foreslår at årsmøtet vedtar å støtte en full akademisk boikott av Israel. Videre at årsmøtet ber universitetsledelsen umiddelbart avslutter samarbeidet mellom Tel Aviv University og Det Juridiske fakultet, UiB.

Tel Aviv University støtter åpenlyst det pågående folkemordet i Gaza. UiB kan ikke være bekjent av å samarbeide med institusjoner som indirekte bidrar til massedrap av barn, studenter, helsepersonell, journalister og universitetsansatte. Tel Aviv University støtter også bombingen og sprengning av universitet(er) i Gaza. Det er dypt ironisk at det er juridisk fakultet som insisterer på videre samarbeid, selv om den internasjonale domstolen har besluttet å behandle folkemordsaken mot Israel. Og det er svært bekymringsfullt at UiB egentlig ikke tar stilling til dette.

Styrets enstemmige innstilling: Fremmer følgende forslag:

Staten Israels angrep på Gazastripen som svar på terrorangrepet 7.oktober framstår som stadig mer uproporsjonalt.  Israelske universiteter har i årtier vært med på å bidra til Israels okkupasjon av palestinske territorier gjennom et meget tett samarbeid med det israelske militæret.I en situasjon der palestinske studenter knapt har noen undervisningsmuligheter igjen, der institusjonene stort sett er stengt og der høyere utdanning i Gaza bokstavelig talt er lagt i grus, må universitetet se på hvilke relasjoner vi ønsker å fokusere på.

I den nåværende situasjonen mener NTL UiB at Universitetet i Bergen ikke bør ha institusjonelle samarbeid med israelske universiteter som er direkte eller indirekte involvert i å støtte opp under eller legitimere den israelske politikken som blir ført med bombing av sivile mål, massive tap av menneskeliv og ødeleggelse av infrastruktur på Gazastripen. NTL UiB mener derfor at UiB bør avslutte avtalen med Tel Aviv University som per i dag er den eneste aktive avtalen vi har med et israelsk universitet.

Tel Aviv University har over lengre tid hatt tett samarbeid med det israelske militæret og våpenselskaper. Universitetets fagmiljøer har bidratt tungt for å utvikle en doktrine som legitimerer uproporsjonal maktbruk som avskrekking. Etter krigens utbrudd har også Tel Aviv University organisert flere innsamlingsaksjoner til studenter som nå tjenestegjør i krigen på Gazastripen.

Styrets begrunnelse: Ivaretar intensjonen i forslaget, og utdyper forklaringen av hvorfor vi mener dette.

 

6. VALG

6.1 VALG TIL STYRET

Valgkomiteen består av Jannicke Lervik (jannicke.lervik@gmail.com), Dag Hellesund (dag.hellesund@uib.no) og Unni Utvik (unni.utvik@uib.no). Dersom du er interessert i et verv eller vet om noen som kan være en god kandidat, kontakt valgkomiteen!

Valgkomiteens innstilling

 

6.2 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ. Kommer.

6.3 VALG TIL INFORMASJONS- OG DRØFTINGSUTVALG (IDU) VED UiB

Det skal velges medlem og varamedlem til alle IDU-er ved UiB.

Vedtaksforslag: Sittende representanter gjenvelges. Styret i NTL UiB får fullmakt til å supplere medlemmer og varamedlemmer til IDU ved behov.

 

Enhet Representant Vara
Fellesadministrasjonen Anne Sophie Aarestrup Krayou Anders Myren
Det humanistiske fakultet Kirsten Bang
Det medisinske fakultet Linda Forshaw
Det psykologiske fakultet Atle Jåstad Denise Fewtrell Flatmark
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Unni Lange Buanes
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Therese Eide Anna Polster
Det juridiske fakultet Eivind Ramsøy Jerve Hanna Leinebø Slaatta
Fakultet for kunst, musikk og design
Universitetsmuseet Else Jorunn Melstokkå Svein Arthur Thorbjørnsen
Universitetsbiblioteket Finn Solemdal Tarje Lavik

7. BEVILGNINGER

8.1 NORSK FOLKEHJELP – KOLLEKTIVT MEDLEMSKAP

Vedtaksforslag: NTL UiB opprettholder kollektivt medlemskap i Norsk Folkehjelp. I tillegg bevilger årsmøtet ytterligere 30 000 kr til deres arbeid.

Styrets innstilling: støttes

Forslag fra Berit Storaker:

Bevilge 20 000 kr til leger uten grenser, arbeid på Gaza:

Styrets innstilling: støttes.

 

NTLs vedtekter: «Innkalling til ordinært årsmøte vedlagt foreløpig sakliste skal kunngjøres minst 4 uker før det skal holdes. Alle medlemmer har rett til å sende forslag til årsmøtet. Slike forslag må være styret i hende senest 3 uker før møtet holdes. Saksliste med styrets forslag til årsberetning, regnskap og budsjett samt oversikt over alle innkomne forslag med styrets innstilling skal gjøres kjent for medlemmene senest 1 uke før møtet holdes.»

 

For styret i NTL UiB,

Jørgen Melve,

Leiar NTL UiB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *