Medlemsmøte om lokale forhandlingar – 24.08 kl 1430

Det blir medlemsmøte for NTL-medlemmer på UiB onsdag 24.august klokka 1430 i Administrasjonskantina (Christies gate 18). VI gjennomgår det lokale lønsoppgjeret som skal finna stad i haust. Korleis foregår dette? Når kan ein venta seg å få svar på søknaden? Kva vert vektlagt i forhandlingar om lønsopprykk? Kan du kreva endring av stillingstittel? Korleis fyller du ut søknaden om opprykk?

Dette og andre spørsmål om lokale forhandlingar kan du få svar på i møtet. Leiar Jørgen Melve og nestleiar Berit Storaker presenterer informasjon om opplegget for lokale forhandlingar og svarar etter beste evne på spørsmål medlemmer måtte ha. Det blir lett servering. Av praktiske årsaker ønsker vi at folk melder seg på, så vi har oversikt over antallet.

For meir informasjon, sjå forrige epost om dette eller http://ntl.w.uib.no/2016/08/11/lokale-lonsforhandlingar-2016/

Meld deg på her:

 

NTL UiB arranges a meeting for our members Wednesday August 24th in «Administrasjonskantina», (Christies gate 18, 4th (Norwegian) floor). We present the local wage negotiations that will take place this autumn. How are the negotiations conducted? When can you expect an answer to your application? What are the things that matter in negotiations over wages? Can you ask for your job title to be changed? How do you fill in the form for local wage negotiations?

These and other matters concerning local negotiations will be answered at this meeting. Leader Jørgen Melve and Deputy Leader Berit Storaker present information about the local wage negotiations and answer, as best they can, questions our members may ask. A light meal is served. For practical purposes, we want people to register for the meeting in advance.

For more information, see the last email form us or http://ntl.w.uib.no/2016/08/11/lokale-lonsforhandlingar-2016/

Register here.

 

Jørgen Melve, leiar

Berit Storaker, nestleiar

 

NTL Universitetet i Bergen

 

Stein Rokkans Hus, Nygårdsgt. 5

Pb 7800, 5020 Bergen

+47 55 58 92 84 NTL

+47 48 04 16 94 mobil

 

mailto:ntl@uib.no

 

http://www.ntl.no/uib

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*