Ein etter vårt syn, ganske godt grunngjeven søknad om lønnsopprykk frå 1966. Heldigvis er det sjelden vi ser akkurat slike grunngjevingar no for tida på Universitetet i Bergen.

Nokre sentrale passasjar som kanskje ikkje er så lette å sjå på bildet:

 

«Som begrunnelse for dette [lønsauke] vil vi anføre følgende: En stor del av vårt arbeid består i å preparere lik og deler av lik. Dette er et arbeid som i seg selv er makabert og deprimerende, [vår utheving] og det viser seg da også at det bl.a av den grunn slett ikke er så enkelt å få søkere til disse stillingene.

Det ligger vel også i virksomhetens natur at den som regel henlegges til kjellerlokaler, som vel meget sjelden kan karakteriseres som lyse og trivelige.»

Om dei vann fram med lønskravet på bakgrunn av sin makabre og deprimerande jobb, har vi så langt ikkje lukkast med å finna ut av, vi får sjå kva vi finn i arkivet framover. Men det er lett å ha forståing for at makabre og deprimerande arbeidsoppgåver bør belønnast. Vi voner samtidig at dette ikkje er ei grunngjeving vi støter på ofte i tida framover frå tilsette ved UiB.

preparanter lønnstllegg 1966

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *