Nytt styre i NTL UiB

Eit godt besøkt årsmøte i NTL UiB handsama årsmøtesakene og valde nytt styre. Nestleiar Berit Storaker blei takka av etter seks år som tillitsvald og Morten-Christian Bernson vart ny nestleiar etter henne. I tillegg kom det inn nye krefter både på styreplassane og som vararepresentantar.

Heile styret er no som følger:

Leiar Jørgen Melve – Førstekonsulent, Sv-fakultetet
Nestleiar Morten-Christian Bernson – Senioringeniør, IT-avdelingen
Kasserer Unni Utvik – Seniorrådgiver, Humanistisk fakultet
sekretær Arild Mellesdal, Rådgiver Psykologisk fakultet
Berit Storaker – Førstekonsulent, Sekretariatet MN
Marit Stubdal – Førstekonsulent, lnstitutt for klinisk odontologi
Benedicte Svardal – Seniorkonsulent, Studieadministrativ avdeling
Linnea Reitan Jensen -Førstekonsulent – SV-fakultetet
Maj-Brit Iden – Rådgiver, Studieadministrativ avdeling, NHH

Varamedlemmer:

Hilde Wedvich – Førstekonsulent, Universitetsbiblioteket
Anne Torekoven – Seniorkonsulent, Juridisk fakultet
Erlend Nåmdal – Førstekonsulent, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Idunn B. Tandstad – Seniorkonsulent, Senter for kvinne- og kjønnsforskning/Senter for vitenskapsteori
Unni Lange Buanes – Seniorkonsulent, Kjemisk institutt

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *