Årsmøte NTL UiB 22. Februar

NTL Universitetet i Bergen kallar inn til årsmøte
‪ONSDAG 22. FEBRUAR 2017 KL. 14:30‬
Kantinen, Christiesgt. 18

Foreløpig dagsorden:

1. Åpning og konstituering. Valg av møteledere,
sekretær og tellekorps
2. Beretning
3. Regnskap
4. Budsjett og arbeidsplan
5. Innkomne forslag
6. Valg
7. Bevilgninger

Forslag til nytt styre sendes til valgkomiteen v/Frode Randal innen ‪1. februar 2017‬:

VALGKOMITEEN
v/Frode Randal
Det psykologiske fakultet
Christiesgt. 13
‪Postboks 7807, 5020 Bergen‬
Frode.Randal@uib.no

Andre forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må være NTL-kontoret i hende innen
‪1. februar 2017. Forslagene sendes til:‬

NTL UiB
‪Postboks 7800‬
5020 Bergen

E-post:
ntl@uib.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*