NTL Ung starter opp i april

NTL sitt landsmøte vedtok i november å oppretta NTL Ung som eige organisasjonsledd for å samla arbeidet med unge arbeidstakarar og studentar. 28-30 april skal organisasjonen stiftast på NTL Ung- konferansen.

 

NTL UiB har rett til å stilla med to delegatar på denne samlinga, og vi er difor interesserte i at dei som kan tenka seg å vera aktive i denne organisasjonen melder si interesse. (Vi kan også senda fleire, men då utan stemmerett.) Det vil verta halde eit møte rundt midten av mars der medlemmene som er under 35 sjølve vel delegatane til konferansen, detaljar om tid og stad kjem seinare.

 

Er du under 35 og kan tenka deg å reisa på NTL Ung-konferansen som delegat? Send ein epost til ntl@uib.no og meld di interesse! Vi kjem tilbake med fleire praktiske opplysningar seinare. For meir informasjon om konferansen og NTL Ung, sjå http://www.ntl.no/ikbViewer/page/nyheter?p_document_id=126896

 

 

The General Assembly of NTL decided in November to establish NTL Ung (NTL Young) as a separate organizational unit for young employees and students. The founding conference of NTL Ung takes place April 28-30th.

 

NTL UiB can send two delegates to this conference, and we need those who are interested in being active in NTL Ung to state their interest to us. . (We can send more participants without voting rights at the conference.)There will be a meeting mid-March where members under 35 gather to elect our delegates to the conference, details on date and time will be announced later.

 

Are you under 35 and interested in going to the NTL Ung- conference? Send an email to ntl@uib.no and tell us! We will give more practical details later. For more information on the conference and NTL Ung, see http://www.ntl.no/ikbViewer/page/nyheter?p_document_id=126896 (in Norwegian only).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*